รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต  อุปฐาก

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 Learn more 

ตารางกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

ตารางกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

คลิกที่นี่….ตารางกิจกรรม

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 33 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนค

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 33 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ซ้อมย่อยคณะ
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
เวลา 07.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช
***รายงานตัวพร้อมส่งใบประเมินภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจขอบนายจ้าง เวลา 07.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเรือนปัญญา

ซ้อมย่อยรวมมหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า)
ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น… Continue reading

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดโครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2562

ด้วยบริบัท นานมี จำกัด จัดโครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2562
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 658 8000 ต่อ 5400 หรือดาวโหลดใบสมัครและดูรายละเอียด ได้ที่ เว็บไซต์ www.nanmee.com

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดนวัตกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

เครื่อข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยฯ จัดการประกวดนวัตกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. นวัตกรรมหรือโครงการที่ดำเนินการสำเร็จแล้วและมีการติดตามประเมินผลแล้วและมีแผนการขยายผลอย่างต่อเนื่อง 2. นวัตกรรมหรือโครงการต้นแบบ (prototype) ที่มีการริเริ่มออกแบบใหม่และมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริง โดยมีกำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 24.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เครื่อข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ 02 716 6556

สามารถดาวโหลดรายละเอียดและบใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1alIkwefELOO7X3vrWuO0RP4wu9joa6jM/view?usp=sharing


กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่ 17 มิถุนายน 2562
ประชุมเตรียมความพร้อมระหว่างนักศึกษาและผู้ปกครอง
ลงทะเบียเวลา 07.00 – 07.30 น.
ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศูนย์โชติเวช
***การแต่งกาย: แต่งกายชุดจากสถาบันเดิม

วันที่ 18 มิถุนายน 2562
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
เวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ D-Hall ศูนย์เทเวศร์

วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562
ค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่… Continue reading

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนวมืออาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่งานแนะแนวฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนวมืออาชีพ จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา เพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากรงานแนะแนว และบุคลากรงานกิจการนักศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการให้คำปรึกษา พัฒนาความรู้ความสามารถ และฝึกทักษะการให้คำปรึกษา ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์ และ การ์เดนซีวิวรีสอร์ท อำเภอนาเกลือ จังหวัดชลบุรี

 

การแข่งขันภายในงาน “The Secret of Korean Food”

เปิดประสบการณ์เพื่อนิสิต นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป ผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 – 50 ปี ที่รักและสนใจในอาหารเกาหลีร่วมเข้าแข่งขันภายในงาน “The Secret of Korean Food” เพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท ผู้ชนะจะได้รับแพคเกจตั๋วเครื่องบิน ที่พัก พร้อมทริปเดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถาบันอาหาร เรียนรู้เคล็ดลับการทำอาหารเกาหลีแบบต้นตำรับถึงประเทศเกาหลี อีกทั้งยังเป็นตัวแทนจากประเทศไทยร่วมเข้าแข่งขันการทำอาหารเกาหลีระดับโลก จากตัวแทนทั้งหมด 17 ประเทศ ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00-17.00 น. อย่าลืม!!สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 21 เมษายน 2562… Continue reading

โครงการค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จัดโดยชุมนุมค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ มทร.พระนคร

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงโรงอาหารและภูมิทัศน์โดยรอบ
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ณ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6-11 มีนาคม 2562

วันคล้ายวันสถาปนาโชติเวช ครบรอบ 81 ปี ประจำปี 2562

สมาคมศิษย์เก่าโชติเวช ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันทุกท่าน

📍ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโชติเวช ครบรอบ 81 ปี ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา

📍 เริ่มลงทะเบียน ในเวลา 09.00 น.


 

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโชติเวช ครบรอบ 81 ปี ประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 
สมาคมศิษย์เก่าโชติเวช จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโชติเวช ครบรอบ 81 ปี ประจำปี 2562 โดยมีนางวรรณา มณีนุตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโชติเวช เป็นประธานในการประชุม โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ะเชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าโชติเวช และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โดยวันคล้ายวันสถาปนาโชติเวช ครบรอบ 81 ปี จะจัดในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา เริ่มลงทะเบียน ในเวลา… Continue reading

สิงหาคม 2020
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
« ก.ค.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

นับถอยหลังกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล 82 ปีโชติเวช

-145Day -9Hours -18Minutes -29Seconds