รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต  อุปฐาก

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 Learn more 

โครงการปฐมนิเทศพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

โครงการปฐมนิเทศพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2564

จัดโดยงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผลิตสื่อโดย งานสื่อสารองค์กร ฝ่ายบริหาร

มีขั้นตอนดังนี้
1. นักศึกษาเข้าสู่หน้าของ Google Forms ที่ลิ้งค์ https://forms.gle/6vwfQP7H7XU54WR89
2. กรอกอีเมลล์ของมหาวิทยาลัย (สามารถดูอีเมลล์ของตนเองได้ที่ Application RMUTP Study Life หรือระบบบริการการศึกษา)
3. กรอก ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา (โดยรหัสนักศึกษาจะต้องมีขีดก่อนเลขตัวสุดท้าย ตัวอย่างเช่น 126470707501-5)
4.… Continue reading

ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

📣📣 ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาที่ทำการกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) “รายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษา”
ขั้นตอนการนำส่งเอกสารกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
1. หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล
– ผู้กู้ยืมเงิน
– บิดา มารดา / ผู้ปกครอง
– คู่สมรส (ถ้ามี)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– ผู้กู้ยืมเงิน
– บิดา มารดา / ผู้ปกครอง
– คู่สมรส (ถ้ามี)
3. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ เช่น
กรณีมีรายได้ประจำ ใช้สลิปเงินเดือน
กรณีไม่มีรายได้ประจำ… Continue reading

เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนวันเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง

📣👨🏻‍🎓🧑🏻‍🎓ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 7 – 11 มีนาคม 2565 รวม 5 วัน

📣👨🏻‍🎓🧑🏻‍🎓ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 21 – 24 มีนาคม 2565 รวม 4 วัน

📍ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินสนับสนุนและอุปกรณ์สนับสนุน ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินสนับสนุนและอุปกรณ์สนับสนุน ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
โดยผู้ที่สนใจสามารถบริจาคเงินผ่าน
บัญชี ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี นายเชาวลิต อุปฐาก และนางสาวปรัศนีย์ ทับใบแย้ม
เลขที่บัญชี 880-7-45451-0หรือบริจาคสิ่งของที่ทางโรงพยาบาลต้องการ ได้แก่

1.ชุดป้องกันส่วนบุคคล (ชุดPPE)
2.หน้ากากอนามัย
3.หน้ากากพลาสติก (Face Shield)
4.เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว
5.ถุงพลาสติกคลุมเท้า (leg cover)
6.รองเท้าบูท ถุงมือแพทย์
7.แอลกอฮอล์เจล
สามารถนำส่งได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีหกรรมศาสตร์
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 2 มิถุนายน 2564
เพื่อรวบรวมและส่งต่อให้กับ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ สนับสนุนการรักษาผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ป่วยด้วยโรคโควิด-๑๙ และเป็นการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ไม่ให้ติดเชื้อขณะทำการดูแลรักษาผู้ป่วย

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมกันช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโรคโควิด-19 ขอให้บุญกุศลนี้ช่วยปกปักรักษาทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆไป

 

ขอแจ้งยกเลิกการจัดทำหนังสือทำเนียบบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศจากฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอแจ้งยกเลิกการจัดทำหนังสือทำเนียบบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 โดยทางฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงินค่าจัดทำหนังสือทำเนียบบัณฑิต ไปยังสาขาวิชาเพื่อดำเนินการคืนไปยังนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ต่อไป ทั้งนี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษา จะดำเนินการนำข้อมูลบันทึกในข้อมูลศิษย์เก่า http://sef.hec.rmutp.ac.th/

ที่มา. งานแนะแนวการศึกาาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมและโครงการที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2563

งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมและโครงการที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งอาจารย์เกชา ลาวงษา หัวหน้างานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องเรียน 2201 อาคารเรือนปัญญา ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ชมภาพ…คลิก

เข้าร่วมยืนแถวรับขบวนผ้าพระกฐินพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หั

ผู้ช่วยศาตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้ อาจารย์เกชา ลาวงษา หัวหน้างานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา อาจารย์กิจกรรมสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำตัวแทนสโมสรนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมยืนแถวรับขบวนผ้าพระกฐินพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กระทรวงคมนาคม เพื่อนำถวาย ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานในพิธี เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม…คลิก

โครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

คหกรรมศาสตร์… ออกแนะแนวเชิงรุก ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษาใหม่
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดโครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) เมื่อ 29 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
ในการนี้ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และงานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัยออกแนะแนวเชิงรุก ในการสร้างความรู้และความเข้าใจในการศึกษาต่อ

ชมภาพเพิ่มเติม…คลิก

ประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Games และ Freshy Night ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ดำเนินการจัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Games และ Freshy Night ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งอาจารย์วรลักษณ์ ป้อมน้อย หัวหน้างานกีฬา, อาจารย์เกชา ลาวงษา หัวหน้างานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา, หัวหน้าสาขาวิชา, อาจารย์กำกับดูแลงานกีฬาประจำสาขา, อาจารย์กำกับดูแลงานกิจกรรมสาขา, เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา, ตัวแทนสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการสาขา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ห้องเรียน 2202 อาคารเรือนปัญญา ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ชมภาพเพิ่มเติม…คลิก

สัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร “นักศึกษาดีเด่น” ประจำปี 2563

ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการสัมภาษณ์ อาจารย์วรลักษณ์ ป้อมน้อย หัวหน้างานกีฬา และอาจารย์เกชา ลาวงษา หัวหน้างานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา คณะกรรมการสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร “นักศึกษาดีเด่น” ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

 

ภาพเพิ่มเติม…คลิก

ตุลาคม 2021
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031