รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต  อุปฐาก

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 Learn more 

ความหมายของงานฝ่ายกิจการนักศึกษา

welcome

กิจการนักศึกษา (อังกฤษStudent Affairs) ในความหมายเดิมใช้คำว่า “งานบุคลากรนิสิตนักศึกษา” (Student Personnel Work) หรืองาน “บริการนิสิตนักศึกษา” (Student Personnel Servies) ซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกัน คือ งานหรือกิจกรรมทั้งหมดที่กระทำอย่างเป็นระบบ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและบุคลิกภาพให้เต็มตามศักยภาพ

ขอบข่ายของงานกิจการนักศึกษา

  1. การสรรหา การคัดเลือกและการรับสมัครนักศึกษา (Admissions) โดยเฉพาะโครงการพิเศษบางโครงการ
  2. การจัดปฐมนิเทศให้นักศึกษาใหม่
  3. ระเบียนนักศึกษา
  4. บริการหอพักและอาหาร
  5. บริการอนามัย
  6. กิจกรรมนักศึกษา
  7. บริการสอนซ่อมเสริม
  8. ทุนการศึกษา
  9. บริการแนะแนว… Continue reading

ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ประจำปี 2557

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายเอกลักษณ์ แถนสีแสง นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ รางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ประจำปี 2557 โดยมี ฯพณฯ องคมนตรีศาสตราจารย์ธานินท์ กรัยวิเชียร เป็นประธานในพิธีมอบรางรางวัลในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมพระชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการาม

ตุลาคม 2021
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031