รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต  อุปฐาก

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 Learn more 

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

โครงการปฐมนิเทศพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกคน

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าร่วม โครงการปฐมนิเทศพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์) ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ของทุกวัน ผ่านช่องทาง Youtube ฝ่ายกิจการนักศึกษา เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

โดยปฏิบัติดังนี้
1. นักศึกษากดติดตาม และกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทางช่องทาง Youtube พิมพ์ค้นหา ช่องฝ่ายกิจการนักศึกษา เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
2. รับชมวิดีโอทั้ง 7… Continue reading

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 33 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนค

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 33 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ซ้อมย่อยคณะ
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
เวลา 07.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช
***รายงานตัวพร้อมส่งใบประเมินภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจขอบนายจ้าง เวลา 07.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเรือนปัญญา

ซ้อมย่อยรวมมหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า)
ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น… Continue reading

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่ 17 มิถุนายน 2562
ประชุมเตรียมความพร้อมระหว่างนักศึกษาและผู้ปกครอง
ลงทะเบียเวลา 07.00 – 07.30 น.
ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศูนย์โชติเวช
***การแต่งกาย: แต่งกายชุดจากสถาบันเดิม

วันที่ 18 มิถุนายน 2562
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
เวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ D-Hall ศูนย์เทเวศร์

วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562
ค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่… Continue reading

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนวมืออาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่งานแนะแนวฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนวมืออาชีพ จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา เพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากรงานแนะแนว และบุคลากรงานกิจการนักศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการให้คำปรึกษา พัฒนาความรู้ความสามารถ และฝึกทักษะการให้คำปรึกษา ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์ และ การ์เดนซีวิวรีสอร์ท อำเภอนาเกลือ จังหวัดชลบุรี

 

แจ้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ และกรอกข้อมูลศิษย์เก่า

 

แจ้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

1.ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตผ่านระบบออนไลน์ของมทร.พระนคร ที่ http://job.rmutp.ac.th ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2561 พร้อมพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม และแจ้งให้บัณฑิตจัดเตรียมเอกสารดังกล่าวมาส่งให้ยังฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะ 17 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้มีเอกสารใบยืนยันการตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 ฉบับ คือ
1.1 ใบยืนยันการตอบแบบสอยถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต http://job.rmutp.ac.th
1.2 ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน (สำหรับบัณฑิตที่มีงานทำแล้ว) http://job.rmutp.ac.th/employer

2.กรอกข้อมูลศิษย์เก่า ที่ https://goo.gl/forms/HVuzSMYVFk6K2ikv1หรือแสกน… Continue reading

สิงหาคม 2020
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
« ก.ค.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

นับถอยหลังกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล 82 ปีโชติเวช

-145Day -8Hours -36Minutes -53Seconds