ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ประจำปี 2557

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายเอกลักษณ์ แถนสีแสง นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ รางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ประจำปี 2557 โดยมี ฯพณฯ องคมนตรีศาสตราจารย์ธานินท์ กรัยวิเชียร เป็นประธานในพิธีมอบรางรางวัลในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมพระชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการาม

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*