การแต่งกายของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

สามารถอ่านรายละเอียดระเบียบเครื่องแต่งกายได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ระเบียบการแต่งกายคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศรณรงค์การแต่งกาย

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*