ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด ประจำปี 2557. โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของบีเจซีต้อนรับและและคณาจารย์เป็นสักขีพยานในพิธีมอบทุนมูลนิธิฯ โดยในปี 2557นี้ มูลนิธิเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ได้คัดเลือกและมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องทุนละ25,000บาท ให้กับ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารชั้นปีที่2 ทั้งสองราย ได้แก่ 1.นางสาวนันท์นภัส อิศรางกูร ณ อยุธยา 2.นางสาวเกษรินทร์ เนื่องชมภู

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*