สมาคมศิษย์เก่าโชติเวชร่วมกับ อาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณกุศล ประจำปี2557 มอบเงินช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่ประสบเหตุระหว่างการปฏิบัติราชการ ณ โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า

สมาคมศิษย์เก่าโชติเวชร่วมกับ อาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณกุศล ประจำปี2557 มอบเงินช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่ประสบเหตุระหว่างการปฏิบัติราชการ ณ โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*