งานทรานสคริปต์กิจกรรม

 

โครงการภายใต้งานทรานสคริปต์กิจกรรม

  1. โครงการอบรมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ทรานสคริปต์กิจกรรม) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ นักศึกษาเทียบโอนชั้นปีที่ 3