งานเเนะเเนวการศึกษาและอาชีพ

โครงการภายใต้งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

  1. โครงการปฐมนิเทศพัฒนานักศึกษาใหม่
  2. กิจกรรมแนะแนวคหกรรมศาสตร์ ปฎิบัติการเชิงรุกทางการศึกษา
  3. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
  4. โครงการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร