งานกีฬา

โครงการภายใต้งานกีฬา

  1. กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ “โชติเวชเกมส์”
  2. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “พระนครเกมส์”

ระเบียบว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “พระนครเกมส์”

  1. วอลเลย์บอล
  2. บาสเกตบอล
  3. ฟุตซอล
  4. แบดมินตัน
  5. เทเบิลเทนนิส
  6. หมากกระดาน
  7. เปตอง
  8. ครอสเวิร์ส
  9. มวยสากลสมัครเล่น
  10. ชักกะเย่อ
  11. ลอนโบวล์ส