รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต  อุปฐาก

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 Learn more 

Download แบบฟอร์ม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
1. แบบขอเวลาเรียน
2. บันทึกข้อความขอใบรับรองความประพฤติ
3. บันทึกข้อความขอยืมอุปกรณืฝ่ายกิจการนักศึกษา
4. ประกาศมาตรการดูแลความปลอดภัยภายในศูนย์โชติเวช
5. แบบฟอร์มใบขออนุญาตอยู่ในพื้นที่ สำหรับนักศึกษา (ทคศ.ฝก.001)
6. แบบฟอร์มใบขออนุญาตอยู่ในพื้นที่ สำหรับอาจารย์และบุคลากร (ทคศ.ฝก.002)

งานทรานสคริปต์กิจกรรม
1. แบบคำร้องขอตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม
2. แบบใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลกิจกรรม

งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา
1. แบบฟอร์มขอจัดตั้งชุมนุม

งานศิลปวัฒนธรรม
1. แบบฟอร์มขอยืมของงานศิลปวัฒนธรรม

งานทุนการศึกษา (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)
1. กยศ. 101 แบบคำขอกู้ยืมเงิน
2. กยศ. 102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน(กยศ.)
3. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (กรอ.)
4. กยศ. 103 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว / อาจารย์ที่ปรึกษา
5. กยศ.105 สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม กองทุนเงินให้กู้
ยืมเพื่อการศึกษา (บมจ.ธนาคารกรุงไทย)
6. กยศ. 106 แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ(จากระบบ)
7. บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ยืม
8. กยศ. 108 แบบรายงานข้อมูลผู้กู้ยืมเงิน
9. กยศ. 204 แบบรายงานสถานภาพการศึกษา
10. กรอ. 204 แบบรายงานสถานภาพการศึกษา
11. หนังสือแจ้งการถึงแก่ความตายของผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ

12. บันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา

13. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

14. บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ยืม

 

งานพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
1. ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา
2. คู่มือนักศึกษา
3. ประกาศมาตรการดำเนินการกับนักศึกษาที่แต่งกายไม่ถูกระเบียบ

คู่มือการใช้ระบบงานทุนการศึกษา
1. คู่มือการใช้ระบบงาน e-Studentloan 
2. คู่มือการใช้ระบบงาน e-Studentloan (สำหรับผู้ขอรับทุน กรอ.) 
3. การลืมรหัสผ่าน

ตุลาคม 2021
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031