รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต  อุปฐาก

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 Learn more 

ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

📣📣 ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาที่ทำการกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) “รายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษา”
ขั้นตอนการนำส่งเอกสารกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
1. หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล
– ผู้กู้ยืมเงิน
– บิดา มารดา / ผู้ปกครอง
– คู่สมรส (ถ้ามี)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– ผู้กู้ยืมเงิน
– บิดา มารดา / ผู้ปกครอง
– คู่สมรส (ถ้ามี)
3. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ เช่น
กรณีมีรายได้ประจำ ใช้สลิปเงินเดือน
กรณีไม่มีรายได้ประจำ ใช้หนังสือ กยศ.102 หนังสือ
รับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน
*** กรณีใช้หนังสือ กยศ.102 จะต้องแนบสำเนาบัตร
ข้าราชการพร้อมลายเซ็น และบัตรข้าราชการจะต้องไม่
หมดอายุ
4. หนังสือให้ความยินยอมรับเงื่อนไขการกู้ยืมเงินเพื่อการ
ศึกษา กองทุนฯ
– ผู้กู้ยืมเงิน
– ผู้ค้ำประกัน
– ผู้เเทนโดยชอบธรรม (อายุต่ำกว่า 20 ปี)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– ผู้กู้ยืมเงิน
– ผู้ค้ำประกัน
– ผู้เเทนโดยชอบธรรม (อายุต่ำกว่า 20 ปี)
6. สัญญากู้ยืมเงิน
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– ผู้กู้ยืมเงิน
– ผู้ค้ำประกัน
– ผู้เเทนโดยชอบธรรม (อายุต่ำกว่า 20 ปี)
8. แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– ผู้กู้ยืมเงิน
– ผู้ค้ำประกัน
– ผู้เเทนโดยชอบธรรม (อายุต่ำกว่า 20 ปี)
10. โครงการจิตอาสา 18 ชั่วโมง/ปีการศึกษา
11. ผลการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา
12. ใบลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
“ขอให้นักศึกษาส่งเอกสารภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2564”
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
นางสาวภัทธิราภรณ์ อารีย์มิตร
คณะเทคโนโลยีคหกรมศาสตร์
168 ถนน ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 0 2665 3777 ต่อ 8288
ที่มา : งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พรนะคร
กันยายน 2021
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930