รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต  อุปฐาก

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 Learn more 

งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา

ประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมและโครงการที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2563

งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมและโครงการที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งอาจารย์เกชา ลาวงษา หัวหน้างานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องเรียน 2201 อาคารเรือนปัญญา ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ชมภาพ…คลิก

เข้าร่วมยืนแถวรับขบวนผ้าพระกฐินพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หั

ผู้ช่วยศาตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้ อาจารย์เกชา ลาวงษา หัวหน้างานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา อาจารย์กิจกรรมสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำตัวแทนสโมสรนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมยืนแถวรับขบวนผ้าพระกฐินพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กระทรวงคมนาคม เพื่อนำถวาย ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานในพิธี เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม…คลิก

สัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร “นักศึกษาดีเด่น” ประจำปี 2563

ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการสัมภาษณ์ อาจารย์วรลักษณ์ ป้อมน้อย หัวหน้างานกีฬา และอาจารย์เกชา ลาวงษา หัวหน้างานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา คณะกรรมการสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร “นักศึกษาดีเด่น” ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

 

ภาพเพิ่มเติม…คลิก

กิจกรรมสร้างสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Online ประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกคน

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมกิจกรรม “สร้างสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Online ประจำปีการศึกษา 2563” ตั้งแต่วันที่ 5 – 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ของทุกวัน ผ่านช่องทาง Youtube ฝ่ายกิจการนักศึกษา เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

โดยปฏิบัติดังนี้
1. นักศึกษากดติดตาม และกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทางช่องทาง Youtube พิมพ์ค้นหา ช่องฝ่ายกิจการนักศึกษา เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
2. รับชมวิดีโอทั้ง 9… Continue reading

ตารางกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

ตารางกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

คลิกที่นี่….ตารางกิจกรรม

โครงการค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จัดโดยชุมนุมค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ มทร.พระนคร

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงโรงอาหารและภูมิทัศน์โดยรอบ
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ณ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6-11 มีนาคม 2562

กันยายน 2021
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930